NEMZ-CISZ-18-0459

A szervezet megalakulásától kezdve igyekszik a helyi és a térségben élő romák hagyományait, kultúráját méltóképpen képviselni. Aktív szerepet vállal a helyi civil kezdeményezésekben, érdekegyeztető, érdekérvényesítő céllal intenzív kommunikációt tart fenn a hasonló céloktól vezérelt több helyi és határon túli szervezetekkel. A Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2010 óta évente roma tehetségkutatót, roma Ki-mit-tud-ot, valamint Gasztrofesztivált rendeztünk, ahol hagyományos cigány ételek kerültek előtérbe. Egyesületünk 2015-ben partnerként vett részt a TÁMOP-6.1.2-13 kódszámú pályázati projekt megvalósításában az Együtt a Romákért Egyesülettel. A társadalmi innovációkat különféle workshopokon igyekeztünk a cigány értelmiséggel megismertetni. Különös hangsúlyt fektetünk a roma nemzetiségű gyerekek felzárkóztatására.

Debreceni Innovációs Egyesület:

NEMZ-CISZ-18-0459

Szeged-közeli és országos szinten több településen végzett helyzet-és igényfelméréseink alapján a települési önkormányzatokkal való jó kapcsolatainkat kihasználva, a helyi általános iskolák tanáraival olyan hátrányos helyzetű, elsősorban roma nemzetiségű 10 és 18 év közötti gyermekeket választottunk ki, akik valamiben tehetségesek, de kistelepülések adta lehetőségek tehetségük gondozását nem teszi lehetővé. A roma származással járó negatív megkülönböztetések miatt a roma fiatalok kivált hátrányos helyzetben vannak tehetségük kibontakozásában, ráadásul családi hátterüket is gyakran mély szegénység jellemezi.

Célunk volt olyan családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása, amelyek segítik a tehetséget felismerő és elismerő, a tehetség kibontakozását támogató családi háttér kialakulását, valamint a tehetséges gyermekek családi hátterének megerősítését.

Emellett a bevont 20-40 fő roma gyermek esetében szem előtt tartjuk főként a nemzetiségi önazonosságuk megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását.

Megvalósult tevékenységek bemutatása:

Csoport működött legalább kétheti rendszerességgel – amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása volt. Önismereti tréningeket, pályaválasztási tanácsadást tartottunk, hogy meggátoljuk a lemorzsolódást. Mindez a szülők bevonásával történt.

Aktív szabadidős tevékenységeket, természetjárásokat szerveztünk, melyeknek több célja van: egyrészt az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódott, másrészt ismeretanyag bővítéséül is szolgált az iskolában tanult természettudományos tananyag vonatkozásában, harmadrészt pedig témát biztosítottunk a képzőművészeti alkotónapokhoz.

A képzőművészeti alkotónapok lényege, hogy rávezessük a célcsoport tagjait arra, hogy bizonyos élethelyzetekből sokszor a művészeten keresztül lehet kilábalni új életcélok megfogalmazásával.